Bài viết

Dịch vụ quảng cáo Google Adword

Đăng ngày: 30/03/2019   Lượt xem: 823
Xây dựng chiến lược quảng cáo từ khóa phù hợp đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tiết kiệm ngân sách đem lại hiệu quả tức thì.

Một trong những chiến lược seohaiphong muốn chia sẻ tới khách hàng đó là Dịch vụ quảng cáo Google Adword. Muốn quảng cáo Google Adword hiệu quả cần chú ý sau.

Xây dựng từ khóa phù hợp đúng mục tiêu. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tư vấn từ khóa đạt hiệu quả cao nhất cho bạn. Chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn danh sách những từ khóa mà khách hàng hay tìm kiếm liên quan đến lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ bên mình. Khi xác định được từ khóa có lượng tìm kiếm lớn tiếp đên sẽ hướng đến đúng mục tiêu, đối tượng cần tiếp cận.


Quảng cáo Google Adword trúng đích

Đúng đối tượng: Đúng đối tượng ở đây là đúng người – đúng việc. Chỉ những người tìm kiếm liên quan đến đối tượng của mình thì họ mới tiếp cận, nhìn thấy được với quảng cáo. Quảng cáo của bạn chỉ hiển thị ngay khi người dùng tìm kiếm từ khóa liên quan tới sản phẩm, dịch vụ bên mình cung cấp.

Tiết kiệm ngân sách 

- Có nhiều người nhìn thấy quảng cáo của bạn, sản phẩm của bạn hay là quảng cáo của bạn hiển thị trên Google. Nhưng họ không click vào thì bạn vẫn không mất tiền.

- Khi khách hàng đến thăm website của bạn thông qua click vào mẫu quảng cáo của nhà tài trợ được hiển thị trên trang liệt kê tìm kiếm thông tin của Google. Thì khi đó nhà tài trợ mới phải phải trả 1 khoản tiền tương ứng và số tiền này được các nhà tài trợ đấu giá trước.

- Chi phí quảng cáo phụ thuộc vào số lượng từ khóa chọn để quảng cáo, sau đó là lượng khách hàng click vào website Ngân sách quảng cáo lớn giúp bạn có thêm nhiều từ khóa, và nhiều click vào quảng cáo.


X